slide6
slide5
slide4
slide2
slide1

Onze werkwijze

In de werkwijze van Stg.BRGRS staan educatie, zelfontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Deze waarden krijgen vorm door middel van de diverse activiteiten van de stichting. Stg.BRGRS tracht haar doelen op de volgende manieren te bereiken.

Het bestuur

Het bestuur van Stg.BRGRS draagt de verantwoordelijkheid over de realisering van het doel van de stichting. De leden van het bestuur hebben als taak om de werkwijze uit te stippelen en zorg te dragen over de correcte uitvoering van de activiteiten. Verder zien zij erop toe dat Stg.BRGRS conform de universele normen en waarden van Hindu Dharm functioneert.

Onze Beschermheer: Brahma Rishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj

BrahmaRishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj (Guruji), is dé inspiratie achter stichting BRGRS. Guruji was een eerwaardige filosoof, een grote yogi en een voortreffelijke spirituele leider. Zijn leringen vormen de basis van de stichting en zijn missie is de onze. Wij zijn er trots op dat we hem onze Guru kunnen noemen en hopen u een zo volledig mogelijk beeld te geven van zijn uitzonderlijke persoonlijkheid door het vertellen van zijn levensverhaal.

 

Welkom bij BRGRS

Op 9 september 2005 is de stichting Brahma Rishi Gieta Ramayan Samaadj (kortweg Stg. BRGRS) opgericht. Stg.BRGRS is een stichting die gebasseerd is op de fundamenten van de Hindoe Dharm. De stichting heeft als richtsnoer de leer van de Wedische Rishi's en als leidraad de Wedische geschriften.

Het hoofddoel van Stg. BRGRS is het verspreiden van de kennis, verkondigt door de Ramayan en de Shreemad Bhagwad Gieta. De keuze voor deze twee geschriften is gemaakt om de volgende reden:

  1. De Ramayan leert ons hoe we de kennis van de Hindoe Dharm kunnen toepassen in ons dagelijs leven om zo een harmonieus, respectvol en tolerant leven te leiden.
  2. De Shreemad Bhagwad Gieta is het kroonjuweel van wijsheid voor de gehele mensheid.

Om deze kennis te verbreden en een dimensie aan de kennisvergaring toe te voegen, wordt eveneens kennis uit de Ved's, Oepnishad's, Shruti's, etc. meegenomen.

De stichting heeft verder als nevendoelen:

  1. Het behartigen van belangen van godsdienstige, culturele en sociale aard.
  2. Het bevorderen van de welzijn binnen de samenleving met behoud van eigen identiteit met als richtsnoer de leer van de Wedische Rishi's en Zijne Heiligheid Brahma Rishi Vishvatma Bawraji Maharaadj, het hart en de ziel van Stg. BRGRS.

Website door Werkbijen.nl